Šta treba da sadrži kvalitetan video?
Šta sadrži kvalitetan video?
Dimenzija videa
je jako važna kako bi se iskoristio maksimalan prostor koji ta vrsta videa nudi,
da ne bude oko videa crno ili mutno.
NIKADA ne koristimo video snimljen vodoravno.
Story, Reels, Tik Tok, Video, Live
Post
Ovako se vidi na home-u
Post
Ovako se vidi na profilu
1 : 1
4 : 5
9: 16