Šta treba da sadrži kvalitetan video?
Dimenzije videa
je jako važna kako bi se iskoristio maksimalan prostor koji ta vrsta videa nudi, da ne bude oko videa crno ili mutno.
NIKADA ne koristimo video snimljen vodoravno.