Subtitlovi
Subtitlovi igraju veliku ulogu na videu
Od njih zavisi koliko dugo će neko gledati vaš video. Ljudi često gledaju društvene mreže bez zvuka i zato subtitlovi značajno povećavaju gledanost. Takodje, sa njima se lakše prati priča nekog videa
i dodatno možete da istaknete neke elemente.
Cap Cut
U ovom videu subtitlove pravimo u Cap Cut-u. Prednost ove aplikacije je što ima ogroman broj različitih animacija za subtitlove i dizajna.
Aplikacija Subcap je baš za subtitlove i ima specijalizovanu funkciju za tajming. Mi radimo sa besplatnom verzijom ali platna verzija odlučno automatski radi sa našim jezikom.
Subcap
Watermark sklanjamo u bilo kojoj app koja ima funkciju maske
Sklanjamo watermark sa Subcap-a