Video:
Stop motion sa realnim predmetima
Sistem je isti kao i iz prve lekcije o Stop motionu. Pravi se fotka posle svakog pomeranja predmeta.
Kada to radite u aplikaciji Life Lapse (bila je u spisku aplikacija) ona vam sama sve fotke spoji u video.
U besplatnoj verziji ima watermark pa snimite šire da možete da kropujete video da se ne vidi.