Instagram Reels
Video 1:
O funkciji Reels
Video 2:
Kako se koristi Reels
10 obaveznih stavki
  • Trajanje videa je 15-30sec ( ulogu igra koliko % videa je odgledano tako da preporučujem kraće bombastičnije videe)
  • Our managers are always ready to answer your questions. You can call us at the weekends and at night. Also you can visit our office for personal consultation.
  • Our company works according to the principle of individual approach to every client. This method lets us to get success in problems of all levels.
  • Stavite jasan naslov videa da zainteresuje ljude da pogledaju (Naslov mora biti pozicioniran na sredini videa jer ako ljudi naidju na reels na home stranici vide samo srednji deo veličine posta 5:4)
  • Subtitlovi su važni ako nešto pričate jer čak i reels, ljudi većinom gledaju bez zvuka
  • Koristite popularnu muziku direktno kroz reels ako želite da vaš video vidi veći broj ljudi
  • Ako dajete neke savete radite to na prepoznatljiv način ili sa nekim prepoznatljivim početkom videa, da ljudi čim vide npr vas u žutoj majici znaju šta sledi čak i ako im je ugašen zvuk
  • Snimajte reel vezan za temu vašeg profila! Nemojte se snimati samo da bi se snimali i kačiti najrazličitije izazove, plesove itd
  • Dajte vrednost kroz vaš reels
  • Ako koristite isti video koji ste kačili na TikTok obavezno sklonite logo TikToka