Cool prelazi na videu bez aplikacija
DOMAĆI:
Snimite i montirajte svoj prvi video koji u sebi treba da sadrži dva tipa prelaza koja ću vam pokazati u donjim tutorijalima i da ubacite muziku.
Naravno ovo nije obavezno ali je najbolje da to uradite pre početka 2. modula kako biste mogli lakše da pratite dalje lekcije i kako biste išli u korak sa grupom i jedni drugima takodje pomagali. SREĆNO
Zatamnjenje

Ova vrsta prelaza izmedju videa se postiže tako što svaki video, koji će biti u kombinaciji, počinje i završava se sa skroz pokrivenom/zatamnjenom kamerom (osim prvog naravno). Na taj način u montaži jedostanvim spajanjem videa na crnim delovima dobićemo efektne prelaze.
Ovu foru možete koristiti za bilo koju vrstu videa gde prikazujete
nešto pre i posle, za brzu promenu mesta gde se nalazite...
Video Tutorijal No1
Video Tutorijal No2
Brzi pokreti

Ovakvi prelazi su super kada snimate više predmeta koje želite da prikažete, npr garderobu u nekoj radnji ili za turistički video kada šetate po gradu i želite da snimite nekoliko različitih fasada...
Primer videa sa ovim prelazima
Video Tutorijal No2a