Preklapamo se
U tutorijalu sam vam pokazala princip montaže u aplikaciji CapCut,
a može da se radi i u Videoleap-u
Na ovaj način može više vas da se nalazi u istom kadru u isto vreme, a da se preklopite odnosno nalazite se sami ispred/iza sebe
Video:
Preklapamo se