Pripreme za snimanje i planiranje kadrova
Osvetljenje

Fokus

Kamera
Priprema pred snimanje
Ekspozicija

Kvalitet videa

Kadar
Namestim osvetljenje
Odredim fokus
Obrišem kameru
Fiksiram ekspoziciju
Podesim kvalitet videa
Namestim kadar po pravilima
Video 1:
Podešavanje kamere
Video 2:
Story board
Video 3:
2 primera za smenu kadrova