Pripreme za snimanje i planiranje kadrova
Priprema pred snimanje
Namestim osvetljenje
Odredim fokus
Obrišem kameru
Fiksiram ekspoziciju
Podesim kvalitet videa
Namestim kadar po pravilima
Video 1:
Podešavanje za snimanje
Video 2:
Story board
Video 3:
2 primera za smenu kadrova