Ostavi prijavu i na dan webinara će ti stići link za priključenje.
Družićemo se na zoomu.