Preskačemo zgradu
Preskačemo zgradu
Ova video montaža može da se pravi u bilo kojoj aplikaciji koja ima slojeve
(VideoLeap, VN, CapCut)