Ključne tačke
Ključne tačke na videu
Video 2:
Zatamnjenje odjavnog kadra
Tutorijal 1 je pokazan u aplikaciji Inshot jer ste na nju navikli, ali je proces ISTI i u aplikacijama Video Leap, Cap Cut i VN.

Uz pomoć ovih repera možete sami odrediti animaciju i menjati veličinu dodatnih videa, stikera ili teksta na vašem videu, tj. animaciju gornjih slojeva na videu.

Tutorijal 2 je u aplikaciji Videoleap.
Video 1: