Video 1:
Ključne tačke na videu
Tutorijal je pokazan u aplikaciji Inshot jer ste na nju navikli
ali je proces ISTI i u aplikacijama Video Leap, Cap Cut i VN.
(Kada uvežbate u ove tri možete da koristite ključne tačke i na osnovnom videu).

Uz pomoć ovih repera možete sami odrediti animaciju i menjati veličinu dodatnih videa, stikera ili teksta na vašem videu, tj. animaciju gornjih slojeva na videu.
Video 2:
Zatamnjenje odjavnog kadra