na kurs za snimanje i montiranje videa na telefonu.
Stardust Video Factory
Dobro došli
Ovo je osnovna stranica na kojoj će se po rasporedu kursa (po nedeljama) pojavljivati novi moduli i biće aktivna 6 meseci.