Dodajemo video u fotku
Dodajemo fotku kao sloj
Dodajemo video uz pomoć maske
Ovaj način je dobar kada želite u pozadini da imate video ili da ga ubacite u neke elemente koji nisu geometrijski.
Bonus!