Dodajemo video u fotku
Ovaj način je dobar kada želite u pozadini da imate video ili da ga ubacite u neke elemente koji nisu geometrijski.
Dodajemo video na fotku uz pomoć maske