Praćenje objekata
Praćenje objekata
Praćenje se radi uz pomoć aplikacije Videoleap.
Za primer iz videa sam na početku koristila CapCut po principu iz prethodne lekcije,
a zatim prebacila u Videoleap