Video:
Praćenje objekata
Praćenje se radi uz pomoć aplikacije Videoleap.
Za primer iz videa sam na početku koristila CapCut po principu iz prethodne lekcije, a zatim to prebalica u Videoleap