Nošenje i presvlačenje
Video 1:
Nosimo nekoga u šaci
Video 1a:
Montaža
Video 2:
Presvlačenje u skoku
Video 2a:
Montaža
U ovoj montaži je jako važno:

1. Da je kamera na stativu
2. Da označite reper gde stojite
3. Da su poza za skok na kraju prvog i pocetku drugog videa iste
4. Da ne zaustavljate video i dirate kameru izmedju dva snimka

P.S. Druga opcija sa puckanjem prstiju ne mora da bude sa skokom
ali poze pre i posle je jako važno da budu skroz iste da dobro izgleda.
Ovde mozete koristiti opciju poravnanja za snimanje kroz reels što sam vam pokazala.
DOMAĆI:
Uz pomoć ova dva skok prelaza snimite jedno presvlačenje i uklopite muziku

SREĆNO