Zadnji plan videa
Video 2:
Blurovanje pozadine na videu
Video 1:
Animacije na videu iza objekata