Presvlačenja
Video 1a:
Presvlačenje kroz okret i pad na odeću
Video 1b:
Presvlačenje kroz okret i pad na odeću
Video 2:
Prelaz sa padom telefona
(Kako se snima)
(Montaža)
(Okrenite telefon naopačke)