2 montaže za kićenje jelke :)
Oba videa su montirana u inshotu
Kada snimamo obavezno kamera mora biti fiksirana da se ne pomeri za prvi i drugi video.
1
2
Za ovu montažu je takodje dobro da je kamera na istom mestu ali ovde ako nije može da prodje