EFEKTNO OTVARANJE POKLONA
U ovoj montaži ćemo koristiti STOP MOTION kako bismo postigli cool otvaranje poklona, a za celo snimanje vam treba 2 minuta i za montažu 5 :)
Kada snimamo obavezno kamera mora biti fiksirana i ne sme se pomeriti od početka do kraja.
Snimanje
Montaža
Za ovu montažu koristimo aplikaciju Inshot