Dimenzija videa
je jako važna kako bi se iskoristio maksimalan prostor koji ta vrsta videa nudi,
da ne bude oko videa crno ili mutno.
NIKADA ne koristimo video snimljen vodoravno.
Story, Reels, Tik Tok, Video, Live
Post
Ovako se vidi na home-u
Post
Ovako se vidi na profilu
1 : 1
4 : 5
9: 16
Napravim scenario za snimanje
Fiksiram ekspoziciju tako što ću kliknuti na to što snimam i držati duže
Obrišem kameru
Odredim koji kadrovi će biti krupniji koji širi
Podesim kvalitet videa
Pazim na smenu kadrova u montaži
Kako snimiti bolji video